SBA có thể giúp quý vị tìm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp địa phương

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ luôn luôn tìm cách thức mới để cung ứng sự hỗ trợ mà quý vị cần và trao đúng nơi doanh nghiệp vận hành. Chương trình Thí Điểm Điều Hướng Cộng Đồng được thiết kế để giúp quý vị tìm các nguồn lực và tư vấn. Xem video để tìm hiểu thêm.

SBA và Điều Hướng Viên Cộng Đồng là đối tác lý tưởng của quý vị

Có rất nhiều thứ mà SBA có thể cung ứng khi quý vị muốn khởi sự, quản lý hoặc phát triển một doanh nghiệp nhỏ. Cần am hiểu giữa các lựa chọn cho vay và muốn nghe lời khuyên khi làm việc với nhà tài trợ ư? Muốn biết cách để tiếp cận khách hàng mới ư? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị với phần tư vấn, nguồn lực và hỗ trợ khác.

Chương trình Thí Điểm Điều Hướng Cộng Đồng của chúng tôi củng cố sự tiếp cận đến các doanh nghiệp bằng cách hợp tác với các tổ chức có nối kết sâu rộng trong nhiều cộng đồng như cộng đồng của quý vị, giúp quý vị dễ dàng tiếp cận đến sự hỗ trợ của SBA.

Nhận sự hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình dễ dàng hơn quý vị nghĩ

Chúng tôi có thể làm gì cho quý vị

Được thiết lập bởi Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ, chương trình này của SBA kết nối các chủ doanh nghiệp với các nguồn lực và hỗ trợ quan trọng. Điều Hướng Viên Cộng Đồng là những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có thể tư vấn những cơ hội mà SBA cung ứng, bao gồm:

  • Mượn vốn với giá cả hợp lý và các hình thức tài trợ khác.
  • Giải pháp tiếp thị và phát triển kinh doanh.
  • Cải tiến hoạt động.
  • Đào tạo chuyên môn cho quý vị và nhân viên.
  • Cơ hội xuất & nhập khẩu.
man on a phone looking at a tablet

KHỞI SỰ. QUẢN LÝ. PHÁT TRIỂN.

Khám phá nguồn lực và tài liệu chuyên môn miễn phí.
Last updated August 18, 2023